Switch to full style
พระพุทธพจน์ - พุทธภาษิต พระธรรมเทศนา และ ธรรมะจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตอบกระทู้

สิ่งสมมุติ

พุธ 22 ก.พ. 2023 6:40 am

…สมมุติว่าวันนี้เราจะตาย
เราจะต้องทำใจอย่างไร

.เราจะทำใจให้สงบได้หรือเปล่า
เราจะตัดความรักความชัง
ตัดสิ่งที่เรายึดติดยึดถือได้หรือเปล่า
ตัดลูกตัดเมีย ตัดทรัพย์สมบัติ
ตัดอะไรต่างๆ ได้หรือเปล่า

.ถ้าตัดไม่ได้
เวลาตายก็วุ่นวาย ก็ทุกข์มาก
ถ้าตัดได้..ก็สงบ

.ดังนั้นเราต้องเตรียมตัว
ซ้อมไว้ตั้งแต่ที่เรายังไม่ตาย
“ ซ้อมตายก่อนตาย “
ถึงเวลาตายจริงๆ จะได้ทำใจได้ .
……………………………………………
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี
สนทนาธรรมบนเขา
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

"อย่าประมาท" ชีวิตที่เหลืออยู่นี้
"ให้รีบให้เร่งสร้างคุณงามความดี"
ให้มี ทาน ศีล ภาวนา

พระเทพวัชรญาณเวที วิ.
หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโล


#เป็นทุกข์_ถ้าไม่ปล่อยวาง

"... คนทั้งโลกจะให้เขาพูดถูกใจเรา มีไหม
... จะมาทำ​ ถูกใจเราทุกคน... มีไหม
... เมื่อไม่มี​ เราก็เป็นทุกข์​อยู่ตลอดเวลา
... ถ้าเรา... ไม่ปล่อยวาง ..."
=====
#หลวงพ่อชา_สุภัทโท
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


"ความสุขอันเกิดจากวัตถุธาตุทั้งหลาย เป็นเพียงเพื่อบรรเทาทุกข์ในจิตใจของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น....ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ภายในจิตใจของเรา..."

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต
"คนเราก็เหมือนผักผลไม้นะ
มีทั้งส่วนที่ดี ที่เสียเราก็ค่อยล้าง
ค่อยคัดส่วนที่เสียออก

ใจเราก็เหมือนกัน มีทั้งที่คิดดี
และคิดไม่ดี ที่คิดไม่ดี เราจะเก็บไว้ทำไม
ก็ค่อยๆ วางไป ด้วยกำลังสมาธิ สติ และปัญญา"

พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต
บรรดาสิ่งสมมุติที่เราไปยึดถือว่า
เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานั้น ก็จะได้เพียง
ชีวิตหนึ่งๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรรยา
หรือสมบัติต่างๆ เมื่อเราตายไป เราจะยึดถือ
เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอีกไม่ได้ เราจะเอาสิ่งต่างๆ
เหล่านั้น ติดตามไปสวรรค์ นรก หรือที่ไหนๆ
ก็ไม่ได้ ตรงกับคำว่า...

"สมบัติของโลก ก็ต้องอยู่ในโลก"

หลวงปู่คำดี ปภาโส
ตอบกระทู้