Switch to full style
พระพุทธพจน์ - พุทธภาษิต พระธรรมเทศนา และ ธรรมะจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตอบกระทู้

รักษาศีล ให้ทาน เจริญภาวนา

อาทิตย์ 05 ก.พ. 2023 6:02 am

"... กายเราเน่า เหม็นสาบ จึงอาบอบ
ไม่มีจบ บําบัด อยู่อย่างนั้น
ต้องกินถ่าย เจ็บป่วย ตลอดชีวี
เน่าอีกที ตอนชีพดับ ทับถมดิน
... มองซากศพ ตามป่าช้า น่าเกลียดนัก
แต่ไม่ยัก มองดู ให้ทั่วถึง
ป่าช้าสัตว์ นับไม่ถ้วน ควรคํานึง
มองให้ซึ้ง ป่าช้ามี ที่ตัวเรา ... "

#พระโพธิญาณเถร [หลวงพ่อชา สุภัทโท]​
#วัดหนองป่าพง_จังหวัดอุบลราชธานี


ชีวิตเราจงตั้งใจให้มั่นคง
ขยันมานะเพียรพยายาม
สร้างฐานบารมี
สร้างคุณงามความดีในด้าน
รักษาศีล ให้ทาน เจริญจิตภาวนา เป็นประจำ

ปัจจุบันโลกมนุษย์มันชัดเจนแล้วว่า
ชีวิตเราเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ไม่นานแน่
ดูจากความเปลี่ยนแปลงของโลกธาตุและภัยพิบัติที่แสดงผลงานให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นทุกวัน

แต่กาลก่อนเราเพียงแต่ฟังกันต่อๆ มาเท่านั้น
แต่บัดนี้มันมาถึงยุคตัวเราแล้ว
จงตั้งใจมั่นขยันสร้างคุณความดีให้กับตัวเองให้มากไว้
เวลาเราๆ มันเหลือน้อยมาก

วันนี้ก็ผ่านไปแล้ว
จะเหลืออีกกี่วันที่เราจะเดินอยู่บนโลกใบนี้ได้...

เมตตาธรรมจาก
#หลวงปู่ใหญ่_วัดแจ้งเมืองเก่า“อันตัวกูนี่เปรียบเช่นถังขยะที่วางไว่ ณ ที่โล่งแจ้ง
ถังขยะไม่มีความรู่ซึกหนาว ร่อน หิวกระหาย
ทุกข์ทรมานใดๆ ใครจะด่า ใครจะชอบ ใครจะรัก
ใครจะสรรเสริญ ใครจะนินทา ใครจะกราบไหว่บูชา
ใครจะทุบตี ถ่มน่ำลายน่ำมูก น่ำคูถต่างๆ ลงใส่ถังขยะ
ถังขยะจะไม่รู้ซึกดีใจหรือเสียใจ
แต่ขอให่พิจารณาตัวของตัวเองว่า
เราได้ทำดีหรือชั่ว ตามที่เขาว่าแล่วหรือยัง
วางตัวให่อยู่ในอุเบกขาธรรม
เท่านี่ ก็ได่ชื่อว่าเป็นผู้ละวาง”
คนว่ากูดีก็มี คนว่ากูไม่ดีก็มี แต่ว่าอย่าไปหลง
เขาว่าดีก็ช่างเขา เขาว่าชั่วก็ช่างเขา ดีหรือชั่ว
มันอยู่ที่ตัวของตัว
คนยกย่องสรรเสริญเยินยอก็มี แต่ว่าเราอย่าไปดีใจ
เขาว่าชั่วก็อย่าไปเสียใจ ดีหรือชั่วตัวกูรู่ดี
ใครจะมายกย่องสรรเสริญเยินยอ ว่ากูดีอย่างนั้นก็ดีอย่างนี่
ก็ช่างเขา
“จะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวกู ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นว่ากูดีหรือชั่ว”

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ


".. อันธพาลมันอยู่ในจิต
แต่มันไปวาดภาพว่า
คนนั้นเป็นอันธพาลต่อเรา
คนนี้เป็นอันธพาลต่อเรา
ตัวเราเป็นอันธพาลใหญ่ไม่ดูตัวเอง
พอย้อนจิตเข้ามาดูนี้แล้ว
อันธพาลนี้ดับปุ๊บ
นอกนั้นไม่มี คือใจนี้เอง
เป็นตัวอันธพาล
ให้พากันจำเอาไว้
ดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูตัวเอง
ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ให้ดูตัวเอง.."

โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

#หลวงปู่ชา #สุภัทโท —-ต้นไม้ผลิดอกออกผล มีนกมาเกาะกิ่งไม้แล้วจิกกินผลไม้นั้น จะหวานหรือเปรี้ยว เป็นเรื่องของนกที่จะรู้ได้ แต่ต้นไม้ไม่รู้อะไรเลย

อย่าเป็นพระพุทธเจ้า อย่าเป็นพระอรหันต์ อย่าเป็นพระโพธิสัตว์ อย่าเป็นอะไรเลย

การ "เป็นอะไร" ก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละ เราไม่มีความจำเป็น ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง

หลวงพ่อชา สุภัทโท
ตอบกระทู้