Switch to full style
พระพุทธพจน์ - พุทธภาษิต พระธรรมเทศนา และ ธรรมะจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตอบกระทู้

เพียรพยายาม

เสาร์ 04 ก.พ. 2023 10:28 am

ชีวิตเราจงตั้งใจให้มั่นคง
ขยันมานะเพียรพยายาม
สร้างฐานบารมี
สร้างคุณงามความดีในด้าน
รักษาศีล ให้ทาน เจริญจิตภาวนา เป็นประจำ

ปัจจุบันโลกมนุษย์มันชัดเจนแล้วว่า
ชีวิตเราเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ไม่นานแน่
ดูจากความเปลี่ยนแปลงของโลกธาตุและภัยพิบัติที่แสดงผลงานให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นทุกวัน

แต่กาลก่อนเราเพียงแต่ฟังกันต่อๆ มาเท่านั้น
แต่บัดนี้มันมาถึงยุคตัวเราแล้ว
จงตั้งใจมั่นขยันสร้างคุณความดีให้กับตัวเองให้มากไว้
เวลาเราๆ มันเหลือน้อยมาก

วันนี้ก็ผ่านไปแล้ว
จะเหลืออีกกี่วันที่เราจะเดินอยู่บนโลกใบนี้ได้...

เมตตาธรรมจาก
#หลวงปู่ใหญ่_วัดแจ้งเมืองเก่า


#จิต..!!

จิตดี.. เป็นคน​
จิตกังวล.. เป็นบ้า
จิตกล้า.. เป็นนักรบ​
จิตสงบ.. เป็นนักปราชญ์
จิตฉลาด.. เป็นบัณฑิต​
จิตไม่ยึดติด.. เป็นนิพพาน

#หลวงพ่อวิชัย_เขมิโย
วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย"... กายเราเน่า เหม็นสาบ จึงอาบอบ
ไม่มีจบ บําบัด อยู่อย่างนั้น
ต้องกินถ่าย เจ็บป่วย ตลอดชีวี
เน่าอีกที ตอนชีพดับ ทับถมดิน
... มองซากศพ ตามป่าช้า น่าเกลียดนัก
แต่ไม่ยัก มองดู ให้ทั่วถึง
ป่าช้าสัตว์ นับไม่ถ้วน ควรคํานึง
มองให้ซึ้ง ป่าช้ามี ที่ตัวเรา ... "

#พระโพธิญาณเถร [หลวงพ่อชา สุภัทโท]​
#วัดหนองป่าพง_จังหวัดอุบลราชธานี


" ศีลบ่ได่อยู่ที่พระ ธรรมะบ่ได้อยู่ที่วัด
ศีลอยู่คนเรารักษาเอง ธรรมะอยู่ที่คนเราปฏิบัติเอง
ทำเอง สร้างเอง เห็นเอง รู้เอง พ้นเอง เด้อลูกหลาน "

พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต


อารมณ์ทั้งหลายมีสองมิติ
๑) เนื้อหา
๒) กระบวนการ

ส่วนมากเราจะสนใจกันที่เรื่องเนื้อหาแต่อย่างเดียว ผลคือความยึดมั่นถือมั่นว่าอารมณ์นั้นเป็นเราเป็นของเราเกิดขึ้น เมื่อความเชื่อว่าอารมณ์เป็นเราเป็นของเราเกิดขึ้นแล้ว ความอยากได้อยากมีอยากเป็น ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ย่อมตามมา มิติที่สองคือกระบวนการ หมายถึงการที่อารมณ์ทั้งหลายเกิดตามเหตุตามปัจจัย ดับตามเหตุตามปัจจัย เมื่อเรามีสติระลึกรู้ถึงความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลาย ความหลงอยู่กับเนื้อหาของอารมณ์ก็จะลดน้อยลงไปเอง

พระอาจารย์ชยสาโร


“ศาสนาไม่ได้ให้อะไร
นอกจากสอนให้รู้ว่า
อะไรเป็นเหตุ
อะไรเป็นผล
ถ้าต้องการผล
ก็ต้องสร้างเหตุขึ้นมา”

#คติธรรม
พระจุลนายก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
"วาจาใดที่ทำให้ตนเองบ้าง
ทำให้ผู้อื่นบ้าง ไม่สบายหู ไม่สบายใจ
วาจานั้นถือว่า เป็นวาจาที่ไม่ควรพูด"

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ตอบกระทู้