Switch to full style
พระพุทธพจน์ - พุทธภาษิต พระธรรมเทศนา และ ธรรมะจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตอบกระทู้

การทำดี การทำชั่ว

อังคาร 17 ม.ค. 2023 8:12 am

…เวลาที่คนตายแล้วไปเกิดใหม่
ก็เพราะ..” ใจยังไม่หยุด “
ร่างกายหยุด แต่ใจไม่หยุด

.ใจยังอยากอยู่ “ ยังอยากในกาม “
คือกามตัณหา
อยากมีอยากเป็น คือภวตัณหา
อยากไม่มีอยากไม่เป็น คือวิภวตัณหาอยู่

. ถ้าดับตัณหาทั้ง ๓ นี้ได้แล้ว
“ พอกายหยุด..ใจก็หยุด “
……………………………………………
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี
จุลธรรมนำใจ ๑๘ กัณฑ์ที่ ๔๐๐
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒


แก้ที่ต้นเหตุ_ไม่ใช่ปลายเหตุ

"... การทำดี​ การทำชั่ว​ เราทำขึ้นเองทั้งนั้น
... พระพุทธเจ้า​ ท่านจึงให้​แก้ที่ตัวเรานี่เอง
... ให้แก้ที่ต้นเหตุ​ ไม่ใช่ที่ปลายเหตุ ..."
..................................
#หลวงพ่อชา_สุภัทโท
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

#ล้างบาปไม่ได้แต่ละลายได้

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า...

ความชั่วเหมือนของขมๆ
เอาของขมไว้ในภาชนะเล็กๆ เช่น แก้วน้ำ
จะทำให้น้ำในแก้วขมหมดเลย
แต่สมมติว่าเอาของขมนั้นไปไว้ในแทงค์น้ำใหญ่ๆ
เปิดก๊อกชิมน้ำดื่มน้ำก็ไม่ขม
แต่ไม่ใช่ว่าความขมหรือของขมหายไปเลย
มันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม
แต่ว่ามีก็เหมือนกับไม่มี
เพราะสิ่งที่จืด สิ่งที่สะอาด สิ่งที่ไม่ขม
มากกว่าเสียจนความขมนั้นเกือบจะไม่มีความหมาย

ถ้าเราทำคุณงามความดีไว้มาก
ไม่ใช่ว่าจะลบล้างกรรมเก่าหรือบาปอกุศลที่ไม่ดีได้ทั้งหมด
แต่เหมือนกับว่าพลังหรืออำนาจของความดี
จะมากกว่าพลังของความชั่ว
จนมีเหมือนกับไม่มี”

พระอาจารย์ชยสาโร


พวกเราเกิดมาแล้วตอนออกจากท้องแม่ ถัดจากนั้นมาก็มีแต่ดับไปๆ ทุกลมหายใจเข้าออก จนเป็นนาที ชั่วโมง วัน เดือน และปี ที่เรียกว่าเราเจริญเติบโตขึ้นจนหนุ่มสาว และแก่เฒ่า อันนั้นเป็นเพียงภาพลวงตา

#ที่จริงคือเรากำลังเดิน
#ไปสู่ความตายต่างหาก

ฉะนั้น ถ้าว่าวันครบรอบวันเกิด อันนั้นมันไม่ให้คติอะไรเลย มีแต่จะเฉลิมฉลองกันให้เปล่าประโยชน์

ที่ถูกแล้วจึงควรจะเรียกว่า -วันดับ- มากกว่า

คือมันดับไปแล้วครบอีก ๑ ปี เพราะสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ก็คือการดับไปล่วงไป ตายไปอีก ๑ ปี!?

"..ทำการงานทุกอย่างให้มีสติ และยอมรับความจริง ว่าทุกสิ่งในโลก ล้วนไม่จีรังยั่งยืน

#ยึดถือหรือไม่ยึดถือ..
#ก็ไม่ได้อะไร

ทางโลกนั้นไปยึดถือเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ มันก็เหมือนกับไปไล่จับลูกนกลูกกา เสียเวลาเปล่า

แล้วเอ็งจะเอาอะไร ? มีสาระอะไรในโลกนี้ให้เอ็งเอาอีกล่ะ.?."

#หลวงพ่อประสิทธิ์ #ถาวโร


"..#จิตดวงเดียวนี้ทำไมจึงเป็นไปได้หลายอย่างนักนะ เดี๋ยวเป็นความเศร้าหมอง เดี๋ยวเป็นความผ่องใส เดี๋ยวเป็นสุข เดี๋ยวเป็นทุกข์ ไม่คงที่ดีงามอยู่ได้ตลอดไป

ทำไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้แล้วจึงยังแสดงอาการต่างๆ อยู่ได้ พอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝันก็ผุดขึ้นมาภายในใจว่า..

ความเศร้าหมองก็ดี ความผ่องใสก็ดี ความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี เหล่านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้น และเป็นอนัตตาทั้งมวลนะ

เท่านั้นแลสติปัญญาก็หยั่งทราบจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นั้นว่าเป็นสมมุติที่ควรปล่อยวางโดยถ่ายเดียวไม่ควรยึดถือ..”
--------------------
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


"กรรมดี หรือชั่ว ถ้าได้ทำลงไปแล้ว
ถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้เรื่องที่เราทำ
ตัวเรานั้นแหละ รู้ตัวเองดีที่สุด
ถึงจะโกหกคนทั้งโลกได้
แต่เราจะโกหกความจริงไม่ได้
ปากคนเราพูดจริง พูดเท็จได้
แต่จิตไม่เคยบอกเท็จ ในเรื่องกรรม
พอตายไปแล้ว ยมบาลไม่ต้องถามให้ยาก
จิตเราที่บันทึกกรรมดีชั่ว
จะอธิบายบอกเล่าให้ฟังเอง"

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม


"คำสอนของพระ ตรง ง่าย
แต่ยากกับคนที่จะปฏิบัติ เพราะรู้ไม่ถึง

เหมือนกับรู คนตั้งร้อยตั้งพันคน
โทษว่ารูมันลึก เพราะล้วงไปไม่ถึง
ที่จะว่าแขนของตนสั้น ไม่ค่อยมี

พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ทำบาปทั้งปวง
เราข้ามไปพากันทำบุญ แต่ไม่พากันละบาป
ก็เท่ากับว่ารูมันลึก ที่จะว่าแขนของตนสั้นนั้น ไม่มี"

หลวงปู่ชา สุภัทโท
ตอบกระทู้